Caraquet, NB (june 2007)


Enfant JÚsus Hospital Fishing school Carrefour de la mer Super 8 hotel
Caraquet wharf Caraquet wharf Super 8 hotel Carrefour de la mer